Cty Nội thất gỗ sồi Lâm Hoàng Phát cùng đồng hành với chiến dịch phòng chống Covid19

Cty Nội thất gỗ sồi Lâm Hoàng Phát cùng đồng hành với chiến dịch phòng chống Covid19 - trao tặng khẩu trang để trang bị cho CNV luôn đươc an toàn Trong suốt thơi gian lam việc và đi ra ngoài của CNV

Cty Nội thất gỗ sồi Lâm Hoàng Phát cùng đồng hành với chiến dịch phòng chống Covid19 - trao tặng khẩu trang để trang bị cho CNV luôn đươc an toàn Trong suốt thơi gian lam việc và đi ra ngoài của CNV - hàng ngày truyền thông nhũng thông tin câp nhật mới nhất về tình hình Covid cũng như những kiến thức về an toàn Ve sinh lao động thông qua qui trình 5S khắp nơi để CNV hiểu và cùng chung tay phòng chống dịch Covid 19  - đảm bảo công tác sản xuât luôn được an toàn - sạch sẽ- ngăn nắp và chuyên nghiệp 


Dù nền kinh tế các Doanh nghiêp - cty các ngành nghề kinh doanh phải tạm đóng cửa - ngưng hoat động môt thời gian trong mùa dich hoành hành .


Tuy nhiên Cty Nôi thất gỗ Sồi Lâm Hoàng Pháp vẫn luôn cố gắng nổ lực duy trì sản xuât một cách tinh gọn nhât- Nhằm đảm bảo cho đôi ngũ CNV đã gắn bó lau dai luôn có công ăn viẹc làm- để tiếp tuc đồng hành với công ty vượt bão dịch trong thời gian ngắn - 

Với tinh thần đó toàn thể anh em công nhân viên đã luôn cam kết làm hết sức- cống hiến hết mình làm việc không quản ngày đêm để sản xuất - đáp ứng kip thời hàng hoá xuất container cho khách hàng !

Dưới đây là hình ảnh trao tặng

 


Các Tin Khác


Support