Những hình ảnh rất đổi thân quen & bình yên hàng ngày tại Nhà Máy Công Ty Nội thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát dù Đại dịch Covid 19

Những hình ảnh rất đổi thân quen & bình yên hàng ngày tại Nhà Máy Công Ty Nội thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát dù Đại dịch Covid 19 ập tới - làm điêu đứng biết bao doanh nghiệp phải đóng cửa- các Thành Viên BGĐ cùng tất cả Anh chị em CNV trong CTY NỘI THẤT GỖ SỒI LHP vẫn luôn nắm tay nhau - đoàn kết- đồng lòng để đồng hành cùng nhau vượt bão dịch - để vẫn tiếp tục duy trì sản xuất kip moi đơn hàng dù phải chống choi rất nhiều khó khăn thử thách!!

 

Cám ơn tất cả đã tạo nên một gia đình Lâm Hoàng Phát luôn vượt khó để hoàn thành mọi nhiêm vụ đươc giao!!


Các Tin Khác


Support