Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 tại Công Ty Nội Thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát